Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ


Şirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin

korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi,

korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi, konusunda

uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı

hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin

Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu

kapsamında gerçekleştirmektedir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR

Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade

eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE

HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz kişisel verileri,

- web sitemizdeki ürün ve hizmetlere müşterilerin erişimlerinin kolaylaştırılması,

müşterilerin isteklerine göre içerik sağlanması, yeni ürün ve hizmetlerden

haberdar edilmesi, müşterilerin web sitemizden ve uygulamalardan daha kolay

ve etkin bir biçimde yararlanması

- Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimizin hukuki

menfaatlerinin ve yasal haklarının korunması

- Sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilebilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi,

ifası, Sözleşme süreçlerinin takibi, sonlandırılması

- Müşterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi, müşterilere uygun proje ve

hizmetlerin saptanması

- Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi

- Şirket faaliyetinin yönetimi, icrası, denetlenmesi

- Müşteri tercihlerine uygun ürün ve hizmet sunulması

- Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, yerine getirilebilmesi, Müşteri

memnuniyetinin ölçülmesi

- Şirketin ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin temini

- Şirket faaliyetinin tanıtımı, duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin

icrası

- Şirketin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının temini, planlanması, yönetimi,

denetlenmesi, özlük haklarının sağlanması

- Şirket içerisinde, grup şirketleri ve tedarikçilerle gerekli koordinasyon, iş

birliğinin sağlanması

- Şirketimizin sözleşme ve kanunlardan doğan haklarının korunması

amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,


kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,

sınıflandırıl ması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde

gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda

şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli

güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel

verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına,

iştiraklerine, sigorta şirketlerine, tedarikçilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve

aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.

Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta

belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca

saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler,

Şirketimiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları

ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz

halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre

sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz

tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve

sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ayrıca şirketimizin  faaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim

faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.  

ÇEREZLER

Çerezler, web sitesinde kim olduğunuzu ve ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamanıza

yardımcı olan, bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde veya akıllı

telefonunuzda depolanan küçük bilgi dosyalarıdır. Ayrıca web sitesinin doğru bir

şekilde çalışması için yardımcı olurlar. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha

fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası'na göz atın.

ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ

Şirketimiz bu web sitesinde üçüncü taraf bağlantılarını dahil edebilir. Bu, dahil edilen

linklerin ziyaretçilerin gizliliğine ilişkin politikalarını kabul ettiğimiz anlamına gelmez.

Bu siteleri ziyaret ettiğinizde, sizlere sağladıkları koruma ve gizlilikten sorumlu

olmayız. Bu nedenle herhangi bir kişisel veri göndermeden önce onların gizlilik

politikasını gözden geçirmelisiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet Sitemiz çerezleri (siteye göz atarken bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda

saklanan küçük metin dosyaları) kullanır. Çerezlerimiz daha iyi bir hizmet ve göz

gezdirme deneyimi sunmamız konusunda bize ve sizlere yardımcı olur. Herhangi

kişisel ya da hassas bir bilgiyi açık izniniz olmaksızın toplamayız ya da üçüncü bir

kişiye iletmeyiz.


Siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, işletim sistemi türü ve sitede gezinmek için

kullanılan cihazların türü, sitede geçirilen süre, popüler sayfalar vb. için çerezler

kullanıyoruz. Bu bilgiler web sitemizi geliştirmemize yardımcı oluyor.

ÇEREZ KULLANIMI İÇİN İZİN

Bize izin verdiğinizde, tarayıcınızın ayarlarının çerezleri kabul etmesi şartıyla,

kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Dilediğiniz zaman çerezlerle ilgili vermiş

olduğunuz izni kaldırabilirsiniz. Browser ayarlarını kullanarak Şirketimiz veya üçüncü

şahıs çerezlerini devreden çıkartabilir ve etkisizleştirebilirsiniz.

Eğer bunları kaldırmamızı tercih ederseniz, sitemizin işlevselliğini sınırlamış

olacaksınız.

Çoğu web tarayıcısı, tarayıcı ayarları aracılığı ile çoğu çerezin denetimine izin verir.

Hangi çerezlerin ayarladığını nasıl göreceğiz ya da onları nasıl yöneteceğiz ve

sileceğiz gibi konular da dahil olmak üzere çerezlerle ilgili daha fazla bilgi almak için

aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.allaboutcookies.org

Aynı zamanda çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağıyla ilgili talimatları da burada

bulabilirsiniz. Tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından takip edilmeyi

durdurmak için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAŞLICA ÇEREZLER

İsim Amaç

_ga Google tarafından, kötü amaçlı yazılımlardan (pref) korunmak ve

bellek tercihlerini (nid) korumak için Google hizmetleri (sid ve hsid)

tarafından tek tanımlama olarak kullanılan çerez seti.


Login Giriş oturumları için kullanılır (wordpress)

PHPSESSID Kullanıcının JavaScript'in etkin olup olmadığını kontrol etmek için


kullanılır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu

metin veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca veri sahibi,

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

düzeltilmesini isteme

- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha

edilmesini isteme


- Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan işlemlerin,

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz

etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer

alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;

Unvan : Evim İnegolden

Adres : İmotim mobilya avm c girişi hol A 120 Yeniceköy, Bursa Karayolu 4.km, 16400 

E-posta : [email protected] 

Tel : 05365887298

Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda

veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti

gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve geliştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Detaylı bilgiye Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.